Buongiorno

一般

buongiorno

ぶぉんじょーるの

(伊:Buon giorno

良い一日を。昼の挨拶。こんにちは。

「buon?(良い)」と「giorno?(一日)」を合わせた語。

他の時間帯

  • Buon pomeriggio?:午後の挨拶
  • Buona sera?:晩の挨拶

関連

西:Buenos días?、仏:Bonjour、独:Guten Tag、英:Good day?