HLDS

HLDS

(コンピュータ)
えいちえるでぃえす

日立LGデータストレージ(英文表記:Hitachi-LG Data Storage)の略称。

新着ブログ: HLDS