KEIKYU

一般

KEIKYU

けいきゅう

京浜急行電鉄の英文社名であり、関連会社の英文社名の一部として使われている英文表記。→ keyword:京浜急行電鉄