Mio Fou

音楽

Mio Fou

みおふー

美尾洋乃鈴木博文の音楽ユニット。

アルバム

 『metrotr-on-line 2008 april』(2008)

 『Mio Fou II』(2007) asin:B000TJIUXG

 『metrotr-on-line 2006 august』(2006)

 『Mio Fou』(1984)

miofouミオ フー