Nahki

音楽

NAHKI

なーき

ナーキ?レゲエ・ミュージシャン

ジャパニーズ・レゲエの草分け的な存在