dynamite

音楽

DYNAMITE

だいなまいと

X JAPANYOSHIKIとTOSHIなどが小学校の時に結成したバンド。