Hatena::ブログ(Diary)

ゲームチート・改造コード

2011-01-01

機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V PS2改造コード(チート)

■マスターコード

ECB73A10 1435DFB0

■資金及び資源変動にて最大

1CB7C20C 149FD7A0

1CB7C42C 149FD7A0

■勢力1資金9999999

1DA93290 14BE598C

■勢力1資源9999999

1DA93294 14BE598C

■勢力1基礎技術LV30

3DA9326E 1456E7AB

■勢力1MS技術LV30

3DA9326F 1456E7AB

■勢力1MA技術LV30

3DA93274 1456E7AB

■勢力1適正技術LV30

3DA93275 1456E7AB

■勢力2資金9999999

1DA932DC 14BE598C

■勢力2資源9999999

1DA932E0 14BE598C

■勢力2基礎技術LV30

3DA932BA 1456E7AB

■勢力2MS技術LV30

3DA932BB 1456E7AB

■勢力2MA技術LV30

3DA932C0 1456E7AB

■勢力2適正技術LV30

3DA932C1 1456E7AB

※以降勢力+04Ch

■生産期間1ターン

0C418EE6 1456B1FC

1C85E318 3854E7A6

0C418EE6 1456B14C

1C85E318 85B4E79D

※L2+上:ON / L2+下:OFF

■全兵器生産可能

0C418EE6 1456B1FC

1C8CEF2C 1456E7A5

0C418EE6 1456B14C

1C8CEF2C 0887E7B7

L2+上:ON / L2+下:OFF

■勢力1生産期間1ターン

1C9A7328 B8E9E7A5

1C9A732C C636E7A6

1C9A7330 3854E7A6

1C9A7334 0C5A4FCA

1C85E314 0C53B3A5

■勢力1行動フェイズ時物資減らない

1C9A7358 8655E7A5

1C9A735C C836E7A6

1C9A7360 B8B3E7C3

1C9A7364 0C596E37

1C9A736C 8635E7A5

1C9A7370 C836E7A6

1C9A7374 BA34E7C3

1C9A7378 0C5A2DC6

1C816968 0C53B399

1C886BA4 0C53B3B6

■勢力1経験値変動にて999

1C9A7388 88D4E7BB

1C9A738C 84D5E7B5

1C9A7390 C436E7A6

1C9A7394 3854E404

1C9A7398 0C587759

1C8D4250 0C53B3AD

■勢力1獲得経験n倍

1C9A7388 88D4E7BB

1C9A738C 84D5E7B5

1C9A7390 C436E7A6

1C9A7394 1459xxxx

1C9A7398 0C587759

1C8D4250 0C53B3AD

xxxx=

FF65(2倍)/FF25(4倍)/FFE5(8倍)/FEA5(16倍)/FE65(32倍)…

■善悪度変更

4DA932AE 1456xxxx

xxxx=

E4FD(善人)/E611(普通)/E7A5(悪人)

■勢力1諜報部能力最大

3DA9327A 1456E781

■勢力1開発期間1ターン

0C418EE6 1456B1FC

1C81442C 385AE7A6

0C418EE6 1456B14C

1C81442C 91BAE7A1

L2+上:ON / L2+下:OFF

※他勢力にも効果があります。

■移動99

1C868BD8 8513E761

0C418EE6 1456B20C

1C868BD8 3853E788

※R2を押しながら移動ユニットを選択して下さい。

■勢力1功績獲得で最大

1C9A73A0 9655E7B5

1C9A73A4 0836E7A7

1C9A73A8 8654E7B1

1C9A73AC 3853E781

1C9A73B0 0C58800D

1C9A73B4 1493D7C6

1C8D4000 0C53B3AB

1C8D4004 1456E7A5

■勢力1獲得功績n倍

1C9A73A0 9655E7B5

1C9A73A4 0836E7A7

1C9A73A8 8654E7B1

1C9A73AC 1453xxxx

1C9A73B0 0C58800D

1C9A73B4 1493D7C6

1C8D4000 0C53B3AB

1C8D4004 1456E7A5

xxxx=

CF65(2倍)/CF25(4倍)/CFE5(8倍)/CEA5(16倍)…

Connection: close