NABE

NABE

(音楽)
なべ

日本のベーシスト。本名は渡邊正己。
JAGATARAやトマトスなどに在籍していた。

ネットの話題: NABE

人気

新着

新着ブログ: NABE