Hatena::ブログ(Diary)

Hatena de Esperanto / エスペラント語練習帳

   ★日本国憲法前文と第九条の日・エス・英対訳はこちら
   ★Le Monde Diplomatique の日エス対訳対照ページはこちら英語版アーカイブはこちら
   ★エスペラントを学習しようという方はこちらをご覧下さい
   ★ユニバーサル・エスペラント・メソド(教科書)はこちらです。

2018-06-24

[] マルタ2-0004

パンをどうやって手に入れたかは不明のまま。万引きしたのか?

 Lakton ŝi ne alportis;  
ĝi ne estis ricevebla en la butiko, en kiu ŝi trovis la bulkojn,  
ŝi ne volis, ne povis serĉi pli longe,  
ŝi estis maltrankvila pri la infano, 気になっていた
ŝi reiris rapide, ŝi preskaŭ kuris. preskaux 殆ど走った。(「走った」というには少し足らないくらい)
Ŝi estis jam kelke da paŝoj antaŭ la pordego,  
kiam tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon, kiu kantetis: kanteti 小歌・鼻歌を歌う
 《Haltu, kara mia, haltu,  
 Piedetoj, ne forsaltu.》 for-salti 跳び去る
 Ŝi penis certigi al si en la animo,  
ke la kanteto celas ne ŝin,  
ŝi ekmarŝis pli rapide kaj jam atingis la pordeton,  
kiam la voĉo de la kantanto ekparolis:  
 --- Kien tiel rapide? kien?  
la vespero estas bela! eble ni iom promenos?  
 Sen spiro, tuta tremante de timo kaj ofendo, ofendo 気に障ること・感情を害すること・辱め
la juna vidvino enkuris en la pordegon kaj forte ĵetfermis post si la pordeton.  
Post kelke da minutoj  
Janjo, vidante la patrinon, enirantan en la ĉambron,  
ĵetis sin al ŝi, alpremante sin al ŝiaj brakoj.  
 --- Tiel longe vi ne revenis, panjo! --- ŝi ekkriis, Janjo は sxi だったのか。そういわれりゃそうだ。
sed subite ŝi silentiĝis kaj fikse rigardis la patrinon ---:  
panjo, vi denove ploras, vi denove havas tian aspekton, kiel...  
kiel tiam, kiam oni en ĉerko elportis la patron el nia loĝejo. en cxerko (棺の中で)の位置が変だと思う。en-cxerka/n patro/n (棺の中の父)だと思うけど。

2018-06-23

[] マルタ2-0003

人通りの多い・風の強い・狭い通りに出てうろうろして、なぜか最後には菓子パンを手に入れてしまっているシーン。どうやって手に入れたのだろうか。

 Estis ankoraŭ ne tre malfrue vespere, sed sufiĉe mallume:  
malmultaj lanternoj malbone lumis la mallarĝan strateton, plenan de amasoj da homoj; lanternoj 複数のランタン・街灯
sur la trotuaroj larĝaj partoj estis en plena mallumo. trotuaro 歩道
Ondo da malvarma aŭtuna vento enfluis en la pordegan arkaĵon tra la malfermita pordeto, en la pordegan arkajxon tra la malermita pordeto 開いた小さな通用口を通って大きな門のアーチ中に
ピブナ通りGoogle ストリートビュー。確かにアーチの門・扉。
frapis la vizaĝon de la vidvino kaj ekturnis la flankojn de ŝia nigra tuko;  
la bruo de la veturiloj kaj la murmurego de la intermiksitaj paroloj surdigis ŝin, murmurego うなり/ surdigi 耳を聞こえなくする
la mallumo sur la trotuaroj ŝin timigis.  
Ŝi retiriĝis je kelke da paŝoj en la profundon de la pordega arkaĵo retirigxis 後退する・後ずさる・ひっこむ
kaj staris denove kelkan tempon kun mallevita kapo; kun mallevita kapo うなだれて
subite tamen ŝi elrektiĝis kaj paŝis antaŭen. el-rektigxi 中から外に向かって-まっすぐになる
Ŝi eble rememoris sian infanon, kiu atendis manĝon,  
aŭ eble ŝi eksentis, ke ŝi devas akiri de sia volo kaj kuraĝo tion, kion ŝi de nun devos jam akiradi ĉiutage, ĉiuhore. 今から毎日・毎時獲得しなければならないものを、自分の意志と勇気とによって得ねばならないのだと
Ŝi metis la tukon sur la kapon kaj transpaŝis la sojlon de la pordeto.  
Ŝi ne sciis, en kiu flanko oni devas serĉi butiketon kun manĝeblaĵoj.  
Ŝi iris sufiĉe grandan pecon, peco 片・部分。街のブロックのことだろうか。
esplorante per la rigardo la elmetaĵojn de la magazenaj fenestroj,  
ŝi preterpasis kelke da cigarbutiketoj, ian kafejon, ian butikon de silkaĵoj, kaj ŝi iris returne.  
Ŝi ne kuraĝis pli enprofundiĝi en la straton, nek peti de iu klarigon.  
Ŝi direktis sin en la alian flankon, kaj post kvaronhoro ŝi revenis kun kelke da bulkoj en blanka tuketo.  
ピブナ通り。日本人観光客に大人気で、日本人のために白い塗料で石畳の道に「ピブナ」とカタカナで書いてある。日本人に親切ですね、ワルシャワは。(ウソ)

f:id:shiro-kurage:20180622134942j:image

f:id:shiro-kurage:20180622134943j:image

2018-06-22

[] マルタ2-0002

食べ物を買うお金もない。ないのに、見かけただけの見知らぬ人にパンと牛乳持って来いと頼む喪服の女性。お金はないから労働奉仕で払うと申し出るも、相手にされず、ムゥと呻いて通りに出る。

 --- Mia bona sinjorino, --- ŝi diris, --- ĉu mi ne trovos ĉi tie iun, kiu alportus al mi lakton kaj bulkojn?  
 La virino pripensis momenton.  
 --- De la kioma etaĝo vi estas? '--- ŝi demandis, --- Mi vin ial ankoraŭ ne konas.  
 --- Hodiaŭ mi enloĝiĝis en la mansardo...  
 --- Ha, en la mansardo!  
Nu kial do vi parolaĉas pri ia alportado al vi? ĉu vi ne povas mem iri al la vendejo?  
 --- Mi pagus por la servo, --- mallaŭte diris la vidvino;  
--- sed la pordistedzino ne aŭdis, aŭ ŝajnigis, ke ŝi ne aŭdas ŝiajn vortojn,  
kovris sin pli bone per la tuko kaj malaperis malantaŭ la malgranda pordeto. (肩の)布をよりよく自分にかぶせて
 Kelke da minutoj la vidvino staris senmove, videble ne sciante, kion fari kaj al kiu sin turni; 何をしたら、誰の方を向けばよいかわからないで
ŝi ekĝemis kaj lasis fali la manojn. ekgxemis ため息をついた・短くうめいた
Sed baldaŭ ŝi levis la kapon,  
kaj, alirinte al la pordego, ŝi malfermis la pordeton, kiu kondukis al la strato.  

2018-06-21

[] マルタ2-0001

門番に頼みごとをする喪服の女性。

 Sur la mezo de la ŝtuparo ŝi renkontis la pordiston, kiu portis faskon da ligno al unu el la loĝejoj, kiuj troviĝis en la unua etaĝo.  
 --- Kara sinjoro, --- diris la vidvino ĝentile kaj iom nekuraĝe, ne-kuragx-e おどおどと・臆病的に
--- ĉu vi ne povus alporti al mi el la proksima butiketo lakton kaj bulkojn por mia infano? bulkojn 複数のロールパン・形の丸いパンを
 La pordisto, ne haltante, aŭskultis ĉi tiujn vortojn, poste li deturnis la kapon kaj respondis kun apenaŭ kaŝata malkontenteco: deturnis 向きを変える・そらせる・そっぽを向く / kun apenaux kasxata malkontenteco 不平をほとんど隠さないで(直訳)
 --- He, kiu havas tempon, por iri serĉi lakton kaj bulkojn!  
Ne por tio mi estas ĉi tie, ke mi alportu manĝon al la loĝantoj.  
 Dirante la lastajn vortojn, li malaperis malantaŭ flekso de la muro. flekso 曲がり
La vidvino iris pli malsupren. vidvino 未亡人(女性。男やもめは vidvo)
 '--- Li ne volis fari al mi komplezon, --- ŝi pensis, --- komplezon 親切を
ĉar li divenas, ke mi estas malriĉa... diveni 見抜く、言い当てる、推察する
Al tiuj, de kiuj li esperas ricevi pagon, li portis pezan faskon da ligno. なにがしかを払ってくれる人たちに、彼は重い焚き木の束を運んでいたのね。
 Ŝi iris malsupren sur la korton kaj rigardis ĉirkaŭen.  
 --- He, kion do vi tiel ĉirkaŭrigardas? --- eksonis apud ŝi virina voĉo raŭka kaj malagrabla. 何をそんなにきょろきょろしてんねん? / vocxo rauxka kaj malagrabla しゃがれた気味の悪い声
 La vidvino ekvidis virinon,  
kiu staris antaŭ malalta pordeto proksime de la pordego  
kaj kies vizaĝon ŝi en la krepusko ne rekonis, krepsuko 夕暮れ
sed kies mallonga jupo, granda tola kufo jupo スカート / tola kufo リンネルのずきん
kaj simpla tuko, malrekte ĵetita sur la ŝultrojn,  
kaj ankaŭ la sono de la voĉo kaj la tono de la parolado montris, ke ŝi estas virino popolamasa. popolamasa 群衆・大衆 (virino popolamasa 群衆の女?)
 La vidvino konjektis, ke tio estas la edzino de la pordisto. konjektis 考えた・推測した

2018-06-20

[] マルタ1-0011

どこで話が区切れるのかわからんけど、この女の人(まだ Marta かどうか名乗ってない)が部屋から出ていくので、ここで、「1-」は終わろうかな。

 '--- Ne foriru, Sonjo! --- kriis Janjo, ---  
ne foriru! ĉi tie estas tiel terure, tiel malĝoje!  
 La knabino kisis al sia estinta sinjorino la brakojn, la manojn, premis al sia koro la plorantan infanon. koro 心・胸
 --- Mi devas, mi devas iri! --- ŝi ripetadis plorĝemante, --- plergxemante 泣きじゃくりながら
mi havas malriĉan patrinon kaj malgrandajn fratinojn, mi devas labori por ili...  
 La virino en funebra vesto levis la palan vizaĝon kaj rektigis sian elastan talion. rektigis sian elastan talion しなやかなウエストをまっすぐにした
 --- Mi ankaŭ, Sonjo, mi ankaŭ laboros, ---  
ŝi diris per voĉo pli forta ol tiu, per kiu ŝi ĝis nun parolis, ---  
mi ankaŭ havas infanon, por kiu mi devas labori...  
 --- Dio vin ne forlasu, kaj Li vin benu, mia plej kara sinjorino! --- ekkriis la juna servistino,  
kaj, ankoraŭ unu fojon kisinte la manojn de la patrino kaj la plorantan vizaĝon de la infano, ŝi, ne rigardante returne, elkuris el la ĉambro.  
 Post la eliro de la knabino en la ĉambro ekregis granda silento,  
interrompata nur de la kraketado de la fajro, kiu brulis sur la kameno, kraketado de la fajro 火のはぜる音
kaj de la bruo de la strato, kiu obtuze kaj neklare atingadis la mansardon. obtuze 鈍い・ぼんやりした
La virino en funebra vesto sidis sur la kanapeto,  
la infano en la unua momento ploris, poste ĝi alpremiĝis al la brusto de la patrino, silentiĝis kaj laca endormiĝis.  
La virino apogis la kapon sur la manplato,  
per la brako ŝi ĉirkaŭis la malgrandan talion de la infano, kiu dormis sur ŝiaj genuoj,  
kaj per senmovaj okuloj ŝi rigardis la tremetantan brilon de la flamo. brilon de la flamo 炎のきらめき
Kun la foriro de la fidela kaj sindonema servistino foriris de ŝi la lasta homa vizaĝo, sindonema 献身的
kiu estis atestanto de ŝia estinteco,  
la lasta apogo, kiu restis al ŝi post la malapero de ĉio, kio antaŭe servis al ŝi kiel apogo, helpo kaj subteno.  
Ŝi restis nun sola, elmetita al la volo de de la sorto, elmetita 提示された・露呈した
al la malfacileco de la soluleco,  
al la forto de siaj propraj manoj kaj kapo,  
kaj kune kun ŝi estis nur tiu malgranda, malforta ekzistaĵeto,  
kiu povis nur ĉe ŝia brusto serĉi ripozon, de ŝia buŝo postuli kareson, el ŝia mano atendi nutron. kareso 愛撫・なぐさめ
Ŝia domo, kiu estis iam aranĝita por ŝi de la amanta mano de la edzo, nun, forlasita de ŝi, akceptis en sian internon novajn loĝantojn: la bona, amata homo, kiu ĝis nun ĉirkaŭadis ŝin per amo kaj bonstato, de kelke da tagoj kuŝis en la tombo...  
Ŝia domo, kiu estis iam aranĝita por ŝi de la amanta mano de la edzo, nun, forlasita de ŝi, akceptis en sian internon novajn loĝantojn:  
la bona, amata homo, kiu ĝis nun ĉirkaŭadis ŝin per amo kaj bonstato, de kelke da tagoj kuŝis en la tombo... bonstato 恵まれた生活・順調な暮らし
 La vidvino metis la manon en la poŝon kaj eltiris monujon, kiu enhavis kelke da monpaperetoj --- la tuta havo de ŝi kaj ŝia filino.  
 Ŝi ĵetis la tukon sur la ŝultrojn, kaj, dirinte al la infano, ke ĝi trankvile atendu ŝian revenon, ŝi eliris el la ĉambro. sxultroj 両肩

2018-06-19

[] マルタ1-0010

小間使いの女の子も新しい雇用主のもとへ去ってしまう…

 --- Jen tiel, --- ŝi diris,  
leviĝinte de la genua pozicio  
kaj turnante al la senmova virino la vizaĝon,  
ruĝigitan de la blovekscitado de la fajro: 火を吹いて起こすので赤くなった(顔を)
--- mi ekbruligis fajron,  
kaj tuj estos al vi pli varme kaj pli lume.  
Lignon por hejtado vi trovos malantaŭ la forno,  
estos kredeble sufiĉe por ĉirkaŭ du semajnoj;  
la vestoj kaj tolaĵo estas en la pakaĵeto,  
la vazoj kuirejaj kaj bufedaj en la ŝranko, bufeda 立食の、カウンターの… bufedaj vazoj で「立ち食い用の器」となるが、bufed は必ずカウンターや立ち食いなのだろうか。
la kandelo en la kandelingo ankaŭ en la ŝranko.  
 Dirante ĉi tion, la bona servistino videble penis havi gajan tonon, tono 声音、調子
sed la rideto ne povis sin teni sur ŝia buŝo,  
kaj la okuloj apenaŭ retenis larmojn.  
 --- Kaj nun, --- ŝi diris mallaŭte, kunmetante la manojn, --- kunmetante la manojn その手を組み合わせて
nun, mia sinjorino, mi devas jam iri!  
 La virino en funebra vesto levis la kapon.  
 --- Vi devas jam iri, Sonjo, --- ŝi ripetis,  
--- ĝi estas vero, --- ŝi aldonis, ĵetinte rigardon al la fenestro, ---  
komencas jam vesperiĝi...  
vi certe timos iri vespere tra la urbo.  
 --- Ho, ne tio, kara sinjorino! --- ekkriis la knabino,  
--- por vi mi en la plej malluma nokto irus al la fino de la mondo...  
sed... miaj novaj gesinjoroj morgaŭ tre frue matene elveturas el Varsovio,  
kaj ili ordonis al mi veni antaŭ la vesperiĝo.  
Mi devas iri ĉar ili hodiaŭ ankoraŭ min bezonos...  
 Ĉe la lastaj vortoj la juna servistino kliniĝis kaj, klinigxis お辞儀をした
preninte la blankan manon de la virino,  
volis levi ĝin al sia buŝo.  
Sed la virino subite leviĝis kaj ĵetis ambaŭ brakojn ĉirkaŭ la kolon de la knabino.  
Ambaŭ ploris, la infano ankaŭ komencis plori,  
kaj per ambaŭ manetoj ĝi kaptis la superveston de la servistino.  

2018-06-18

[] マルタ1-0009

 La virino en funebra vesto haltis momenton sur la sojlo, sojlo 敷居。ちなみに supra sojlo は鴨居
ĵetis malrapidan rigardon en la tutan ĉambron kaj poste, farinte kelke da paŝoj, sidiĝis sur la kanapeto.  
 La infano stariĝis apud la patrino kaj senmova, pala, turnadis ĉien la okulojn, en kiuj vidiĝis miro kaj timo.  
 La juna knabino forliberigis la veturigiston, kiu enportis en la ĉambron du malgrandajn pakaĵetojn, for/liber/ig/is 自由に立ち去らせた
kaj ŝi komencis klopodi pri ordigo de la objektoj, elprenitaj el la pakaĵetoj...  
 Ili ne estis en granda nombro, ilia ordigo sekve daŭris mallonge; Ili 荷物から取り出されたあれこれのものを指している。
ne deprenante la superveston kaj ĉapelon, 外套と帽子を脱がないまま
la knabino en unu el la pakaĵetoj orde aranĝis kelke da infanaj vestetoj kaj iom da tolaĵo, tolajxo 下着、またはテーブルクロスやナプキンなどの家庭用の布製品。ここでは下着のことか。
la duan, malplenigitan, ŝi forŝovis en angulon de la ĉambro, forsxovi 押しのける、遠ざける
la liton ŝi ordofaris per du kusenoj kaj lana kovrilo,  
al la fenestro ŝi pendigis blankan flankkurtenon, flank/kurteno 袖幕、単に窓の両脇にまとめられたカーテン。画像
en la ŝranko ŝi ordometis kelke da teleroj kaj potetoj,  
argilan kruĉon por akvo, argila krucxo 粘土製の・陶器の壺
tian saman pelvon, pelvo たらい、水盤、洗面器 … tian saman なので、同じく陶器の浅い水盤みたいなものか。
latunan kandelingon latuna 真鍮の・黄銅の
kaj malgrandan samovaron. samovaro サモワールスラブ系の金属製給茶器。
Farinte ĉion ĉi tion, ŝi prenis ankoraŭ el malantaŭ la forno faskon da lignetoj kaj ekbruligis sur la kameno gajan fajron. fasko 束