Hatena::ブログ(Diary)

Hatena de Esperanto / エスペラント語練習帳

   ★日本国憲法前文と第九条の日・エス・英対訳はこちら
   ★Le Monde Diplomatique の日エス対訳対照ページはこちら英語版アーカイブはこちら
   ★エスペラントを学習しようという方はこちらをご覧下さい
   ★ユニバーサル・エスペラント・メソド(教科書)はこちらです。

2018-10-13

[] Translokigxo de cxi tiu blogo / ブログの引っ越し

Pro ke cxi tiu blogo-bazo "Hatena::Diary" finigxos en la venonta jaro. Do, mi translokigis jam gxin.

Jenen: https://esperanto.hatenablog.jp/

Gxis la revido tuja.


こっちのダイアリー、好きだったんですけど引っ越しました。

https://esperanto.hatenablog.jp/

2018-09-13

[] Mia filino

Vi, mia filino.

Mi pensis, ke se vi kreskus pura kaj rekta tiel kiel via nomo signifiĝas,

vi certe suferos pro malakordo inter vi kaj aliaj.

Vi, jam suferas, kvankam vi estas ankoraŭ 15 jarojn aĝa.

Ne volas iri lernejon vi.

Via korpo baras vin iri al lernejo.


Mi asertas, ke

la instruistoj estas idiotaj kaj nekompetentaj,

klasanoj estas malpuraj kaj fekaj,

vi ne estas peka sed justa.

Ignoru la klasanojn!


Sed vi koleras, ke mi neniam komprenas vin.


Mi pensas, ke ĉar vi kreskas pura kaj rekta tiel kiel via nomo signifiĝas,

kaj vi suferas.

Ĉu mi povas gardi vin, protekti vin?

2018-08-31

[] マルタ6-0045

 --- Sinjorino, --- ŝi diris post momento, --- la personon, kiu ĵus foriris de ĉi tie, oni akceptis ja kune kun ŝia malgranda parencino... kaj kun tiom... tiom da aliaj kondiĉoj. parencino 女の親族、身内。
Ĉu ŝi estas tiel alte klera?  
 --- Ne, --- respondis Zminska, --- ŝia klereco estas tute ne granda; sed ŝi estas fremdlandulino.  
 Trans la buŝon de la rigidmiena mastrino de la oficejo la unuan fojon en la daŭro de la tuta interparolado glitis nun rideto, rigid-miena こわばった顔つきの / gliti rideto 微笑みがもれる
kaj ŝiaj malvarmaj okuloj ekrigardis la vizaĝon de Marta kun tia esprimo, kiu kvazaŭ diris ≪Kio! vi ne sciis do tion? de kie do vi venas?≫  

2018-08-30

[] マルタ6-0044

 --- Mi konsentus tian pagon, --- ŝi diris, --- se oni akceptus min kune kun mia malgranda filineto.  
 La okuloj de Ludovikino Zminska, kiuj antaŭ momento esprimis esperigan meditadon, nun malvarmiĝis.  
 --- Ha! --- ŝi diris, --- vi ne estas do sola, vi havas infanon... うわー
 --- Kvarjaran knabineton, bonaniman, trankvilan, kiu al neniu farus iam ian malagrablaĵon.  
 --- Mi kredas, --- diris Zminska, --- kaj tamen mi ne povas doni al vi eĉ la plej malgrandan esperon ricevi lokon kune kun la infano.  
 Marta rigardis la parolantinon kun miro. ありゃー

2018-08-29

[] マルタ6-0043

 Sinjorino! --- ŝi diris laŭte, --- mi tre dezirus ricevi ian firman oficon.  
 Zminska meditis momenton.  
 --- Tio ne estas absolute nehavebla, sed ĝi ne estas ankaŭ facila, kaj krom tio mi dubas, ĉu ĝi estus oportuna por vi.  
Mi esperas, ke vi konfesos, ke en la rilatoj kun la personoj, kiuj sin turnas al mi, malkaŝeco estas mia devo.  
Kun via franca lingvo, kiu estas ne malbona, sed ne tute pariza, kun via malgranda kaj preskaŭ nenia muzika klereco, vi povus fariĝi instruistino nur por komencantoj. フランス語が喋れてもパリ風でなけりゃ、家庭教師としての商品価値が劣るらしい。
 --- Tio signifas? --- demandis Marta kun frapanta koro.  
 --- Tio signifas, ke vi ricevus 100, 120, maksimume 150 spesmilojn por jaro. さっきの女は40万スペソだったが、マルタは多くても15万スペソ。
 Marta ne hezitis eĉ unu momenton.  

2018-08-28

[] マルタ6-0042

 Ĉe la sojlo ŝi surŝovis sur la kapon la puncan kapuĉon kaj, malfermante la pordon, ekkantetis false ian francan kanton. false いんちきに
Marta la unuan fojon en la vivo eksentis ion kvazaŭ envion. ion どころじゃないようなうらやましさ
Aŭdante la interparoladon de la franca guvernantino kun la mastrino de la oficejo, ŝi pensis kvarcent spesmiloj kaj permeso havi kun si malgrandan nevinon, aparta ĉambro, servantino, ĉevaloj, longa libertempo! guvern-ant-ino 女家庭教師・女保育士。guveranisto は通常、住み込みの家庭教師を意味すると。
Mia Dio! kiom da kondiĉoj, kiel feliĉa, bonega estas la pozicio de tiu virino, kiu tamen ne ŝajnas tre klera nek tre simpatia!  
Se oni al mi promesus kvar cent spesmilojn por jaro kaj permesus havi Janjon ĉe mi...  

2018-08-27

[] マルタ6-0041

ずいぶんとタカピーなフランス女、退出

 --- Bone do, diris la francino leviĝante, --- post kelke da tagoj mi venas, por demandi denove pri la alveno de sinjorino la grafino.  
Tamen se ŝi post unu semajno ne alvenos aŭ ne sendos peti min, mi liberigos min de la interkonsento. liberigos min de interkonsento 合意は解消
Plue atendi mi ne volas nek bezonas.  
Mi povas havi dek lokojn similajn. Bonjour, Madame.  
 Ŝi faris facilan kapsaluton al la mastrino kaj al Marta kaj foriris.