Lyapunov

Lyapunov

(サイエンス)
りあぷのふ

数学者。 Aleksandr Mikhailovich Lyapunov

http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Lyapunov.html


関連キーワード
リアプノフ
リヤプノフ
リアプーノフ
森嶋通夫


*リスト::数学関連
*リスト::学者

新着ブログ: Lyapunov