SHIBUYA-FM

SHIBUYA-FM

(一般)
しぶやえふえむ

かつて東京都渋谷区にあったコミュニティ放送局。東京コミュニケーション放送が運営していた。1996年4月28日開局。2013年1月11日放送休止。