laputa

若若茖

2篁

音楽

Laputa

らぴゅーた

1993年結成、1996年メジャーデビュー。メンバーは4人。

2004年9月5日、解散。

  • Vo.:aki
  • G.:kouichi
  • B.:junji
  • Dr.:Tomoi

読書

Laputa

らぴゅた