SHISHAMO

SHISHAMO

(音楽)
ししゃも

日本の女性ロックバンド。2010年に神奈川県川崎市で結成された。

ネットの話題: SHISHAMO

人気

新着

新着ブログ: SHISHAMO